فهرست
قسمت 5 ، علامت سکون

قسمت 5 ، علامت سکون

  • 26 دقیقه مدت
  • 57 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره "علامت سکون" توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
حروفی در قران هست که هیچ حرکتی ندارند . به این حروف که هیچ حرکتی بر روی آنها نیست و علامت سکون روی آن قرار گرفته ساکن گفته میشود .
مثل : احمد که دو حرف " ح " و "دال " هیچ حرکتی روی آن نیست و به کمک حرکت حرف قبل خوانده می شود . و یا مثل ابر که هر دو حرف "ب" و "ر" ساکن خوانده میشوند.
اما کلمات قرانی ساکن دار : قد ، کم ، لن ، قل .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 26:17

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن