فهرست
قسمت 7 ، الف مدی

قسمت 7 ، الف مدی

  • 27 دقیقه مدت
  • 215 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره الف مدی توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
الف مدی: ــــــــــــــــ

صدای کشیده ی فتحه را الف مدی گویند یعنی اگر فتحه را دو برابر بکشیم الف مدی می شودبه عبارتی میزان کشش صدا در حرفی که دارای الف مدی ست دو برابر حرف مفتوح است.الف مدی یکی از صداهای کشیده است که حروف الفبای عربی به کمک آن تلفظ می شود.الف مدی بسته به رسم الخط و موقعیت های مختلف شکل های متفاوتی دارد.

شکل الف مدی:الف مدی را به صورت الف معمولی با یک فتحه در کنار آن(سَاءَ)، و یا یک الف مقصوره در کنارآن می آورند همچنین به شکل تنها یک الف مقصوره در بالای حرف یا در بالای یائی که پایه ی الف مدی شده است می آورند مثل موسی

نحوه ی تلفظ الف مدی:

به طور کلی به جز در موارد استثنا،نحوه ی تلفظ الف مدی مانند فتحه است با باز شدن دهان و درست به شیوه ی تلفظ فتحه،منتها با کشش دو برابر صدای حرف.جَعَلَ،جَامِعُ.

وقتی که حروف اطباق و استعلا و حرف راء الف مدی می گیرند به علت وجود صفت این حروف،تلفظ الف مدی تغییر می کند و دیگر حالت صدای کشیده ی فتحه را ندارد بلکه به نوعی مانند صدای( آ) در فارسی ست منتها کمی پر حجم تر. قَالَ ، خَاسرین، ارَادَ، (ص، ض، ط، ظ، غ، ق، خ، ر)

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 27:53

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن