فهرست
قسمت 8، حروف ناخوانا

قسمت 8، حروف ناخوانا

  • 25 دقیقه مدت
  • 58 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره حروف ناخوانا توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
حروف ناخوانا

در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند . این حروف عبارتند از : ( واو - الف - لام - میم ) که به حروف والی مشهور شده اند. در قرآن کریم فقط همین چهار حرف نا خوانا شناخته شده اند.

حروف ناخوانا به دو گروه تقسیم می شوند :

1- حروف همیشه ناخوانا .

2- حروف گاهی ناخوانا .

حروف همیشه ناخوانا

الف- پایه همزه

گاهی حروف « و ، ا ، ی » پایه برای همزه قرار می گیرند که در این صورت فقط همزه خوانده شده و حروف پایه نا خوانا می باشند .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 25:22

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن