فهرست
قسمت 9 ، یای کشیده

قسمت 9 ، یای کشیده

  • 29 دقیقه مدت
  • 103 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره یای کشیده توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
صداهای کشیده:

صداهای کشیده که به حروف مدی نیز معروف است،صداهایی ست که موجب کشش دو برابرصدای حرف می شوند.به عبارتی حروف مدی دو برابر صداهای کوتاه در تلفظ حرف کشش ایجاد می کنند.به عبارت بهتر حروف مدی باعث کشش دو برابر صداهای کوتاه می شوند.صداهای کشیده نیز مانند صداهای کوتاه سه نوعند.
یاء مدی:

صدای کشیده ی کسره را یاء مدی گویند یا طبق بعضی از تعاریف:هرگاه بعد از حرف مکسور یاء بیاید، باعث کشش دو برابر حرکت کسره شده و در این حالت است که گفته می شود حرف مذبور دارای صدای کشیده ی کسره یا یاء مدی ست. جیءَ، اَمین

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 29:38

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن