فهرست
قسمت  2 - تلفظ واو

قسمت 2 - تلفظ واو

  • 9 دقیقه مدت
  • 394 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا، واو و ی توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
واو مدّی در شش کلمه: در قرآن کریم به شش کلمه بر می خوریم که دارای واو مدی ناخوانا می باشند.آن کلمات عبارتند از: اُوْلیِ،أُوْلُوا،أُوْلَاتِ،أُولَآءِ،أُوْلئِکَ،سَأُوْرِیکُمْ
یادسپاری: کلمه سَأُوْرِیکُمْ در برخی قرآن ها بدون واو در آمده است: سَأُرِیکُمْ

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن