فهرست
قسمت 7- حروف ناخوانا و وقف

قسمت 7- حروف ناخوانا و وقف

  • 10 دقیقه مدت
  • 232 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع حروف ناخوانا که در حالت ابتدا یا وقف خوانده می شود توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
اقسام حروف ناخوانا
الف: حروف همیشه ناخوانا
1- حروف پایه همزه ( أ ؤ ئـ ئ ) : هر گاه یکی از حروف ( الف ، واو ، یاء ) پایه ی همزه قرار گیرد ، خوانده نمی شود وبه جای آن همزه با حرکت خودش خوانده می شود.
مانند: سَأَلَ خوانده می شود ـ سَ ءَ لَ یُبْدِئُ ـ یُبْ د ِ ءُ
2- حروف پایه الف مدی : وقتی یکی از حروف (واو ، یاء ) پایه ی الف مدی شود این حروف خوانده نمی شود والف مدی به کمک حرف ما قبل خوانده می شود.
مانند: صَلوةَ خوانده می شود ـ صَلاة مُو سَی ـ مُوسا
3- حروف با علامت دایره ی توخالی ( اْ وْ یـْ ): مطابق با خط عثمان طه خوانده نمی شوند ولی در قرآن های فارسی این علامت، علامت سکون هم می باشد.
مانند: دَخَلو اْ مِاْ َئه
4- حرف « ی» بعد از تنوین نصب (ــــً ی ) :هر گاه بعداز تنوین نصب حرف ( ی ) بیاید آن حرف خوانده نمی شود.
مانند: هُدًی ـــــ هُدَنْ طُوًی ـــــ طُوَنْ

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:31

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن