فهرست
قسمت 9- تنوین و الف

قسمت 9- تنوین و الف

  • 9 دقیقه مدت
  • 230 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره موضوع تنوین و الف وصل توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
تنوینها فقط با آخرین حرف کلمه همراه می شوند. هر یک از تنوین ها ترکیبی از یک حرکت کوتاه و یک نون سکون دار می باشند و هر کدام از آنها به نامی شهرت یافته اند.
تنوین، نون ساکن زائد و اضافه ای است که در پایان برخی از کلمات قرآن قرار می گیرد. (نوشته نمی شود ولی خوانده می شود) و برای اینکه با نون اصلی کلمه (مثل: بَنُونَ ، مُومِن و... ) اشتباه گرفته نشود، در نگارش قرآن، نوشته نمی گردد و به جای نون ساکن، صدای حرکت قبل را تکرار می کنند.
مثال:
کِتَابَ ن ← کتابً
کِتَابِ ن ← کتابٍ
کِتَابُ ن ← کتابٌ
تنوین ها به 3 شکل زیر می باشند:
—َ + ن = —ً (تنوین فتحه)
—ِ + ن = —ٍ (تنوین کسره )
—ُ + ن = —ٌ (تنوین ضمه)
در تمام این مثالها یک چیز تکرار شده و آن نون ساکن می باشد. همانطور که گفته شد تنوین نون ساکن است.
مثال تنوین
سُرُرٌ • اَفوَاجًا • خَوفٍ • شَهَابٌ • عَطَاءًا • مُصَفًّی
فِتنَةً • مُطَهَّرَةٍ • رسولٌ أمینٌ • بُهتَانٌ • مَعدُودَةً • شَامِخَاتٍ

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن