فهرست
قسمت 15- صداهای کوتاه و کشیده

قسمت 15- صداهای کوتاه و کشیده

  • 8 دقیقه مدت
  • 245 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره صداهای کشیده و کوتاه که کنار یکدیگر قرار می گیرند توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
صدا ها عبارتند از:
1- صداهای کوتاه (اصلی)، ( َ ِ ُ )
فتحه کسره ضمه: مانند ضَرَب َ. کَتَبَ. قُتِلَ. صَعِقَ. سُبُلِ. علت اینکه این ها را صدا می گویند آنست که حروف و کلمات در قرآن بدون اینها یا اصلاً خوانده نمی شوند مثل حروف(والی) و یا به فامیل خوانده می شوند مثل حروف مقطّعه که بعداً توضیح داده می شود.
2- صداهای بلند(کشیده)، (ا اې او) که این سه فرعی هستند زیرا از کشیده شدن صداهای کوتاه به وجود می آیند .

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن