فهرست
قسمت 39 - حروف واو و کاف

قسمت 39 - حروف واو و کاف

  • 1 دقیقه مدت
  • 124 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تلفظ حروف واو و کاف توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
√ تلفظ حرف "واو "

این حرف در زبان عربی بوسیله هر دو لب ادا می شود ،یعنی لبها حالت غنچه به خود گرفته وجمع می شوند .

√ تذکر √

نباید این حرف با سختی وقوت ،همچون واو فارسی تلفظ شود ، زیرا واو فارسی همانند فاء از لب پایین با تماس به دندانهای بالا ادا می شود .

مثالهای زیر را با دقت تلفظ کنید :

والوالدات ، ولقد ،ولی ، فسوی ،هم وأزواجهم ،أواب

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن