فهرست
قسمت 44-تلفظ حروف

قسمت 44-تلفظ حروف

  • 11 دقیقه مدت
  • 229 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تلفظ صحیح حروف و حرف ح توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
شیوه تلفظ ده حرف ویژه زبان عربی:
این حروف از لحاظ تلفظ با زبان فارسی فرق میکنند و عبارت اند از: ث – ح – ذ – ص -ض – ط – ظ – ع – غ – و
تلفظ حرف ث: این حرف به اصلاح نوک زبانی ادا میشود نازک است و کم حجم در حرف ث درحالی که نوک زبان با دندان های جلو در آرواره بالا تماس دارد هوا را به بیرون می دمیم
حرف ح= با گرفتگی خاصی در حلق ایجاد میشود مانند کسی که پوست تخمه ای در گلوش گیر کرده و با فشار قصد بیرون انداختن دارد
حرف ذ= تقریبا مانند ث هست و از تماس نوک زبان با دندان های بالایی صورت می گیرد صدای نازک و کم حجم تلفظ می گردد
حرف ص= مانند سین تلفظ میشود اما بصورت پر حجم و درشت
تذکر= در هنگام تلفظ حرف ص نباید صدا سوت شنیده بشود
حرف ض= از تماس کناره زبان با دندان های آسیای بالا حاصل میشود و صدای پر حجم و درشتی دارد
سخت ترین حرف عرب حرف ض هست باید دقت شود
حرف ط= حرف طاء مانند حرف ت تلفظ میشود اما درشت و پرحجم قوی ترین حرف زبان عربی طاء است
حرف ظ= این حرف دقیقا مانند حرف ذ از تماس نوک زبان و سر دندان های جلو آرواره بالا ایجاد می شود
با این تفاوت که صدا حرف ظ درشت و پر حجم است
حرف ع= از میان حلق و به صورت نرم اداء می شود و گویی صدا کش می آید
حرف غ= از همان محل حرف خاء تلفظ میشود یعنی از ناحیه حلق تلفظ میشود ولی صدا نرم و کشیده و دنباله دار دارد و حالت خراش حرف خاء را ندارد
مثل صدایی که هنگام غرغره کردن آب از خودمان ایجاد می کنیم
حرف و= برای تلفظ واو نباید مثل فارسی دندان ها بالا با لب پایین تماس داشته باشد بلکه باید صدا از میان دو لب خارج شود و باید لب ها به صورت غنچه درآید

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:26

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن