فهرست
قسمت 49- تلفظ حرف ظا

قسمت 49- تلفظ حرف ظا

  • 9 دقیقه مدت
  • 202 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تلفظ حرف ظا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
حرف ظ: مخرج ظاء همانند ذال می باشد با این تفاوت ها:
1- قسمتی از سطح زبان - کمی عقب تر از نوک زبان - به طرف بالا متمایل می شود وحالت طبقی شکل به خود می گیرد
2- ریشه ی زبان به هنگام تلفظ این حرف به طرف بالا متمایل می شود.
3– دهان از صدای این حرف پرمی شود مثال: سبحان ربی العظیم و بحمده.
{ نباید مثل "ز" زنبوری، نازک و کم حجم تلفظ شود بلکه باید درشت وپرحجم تلفظ شود لذا تقریبا دهان و زبان، کمی جمع می شوند }.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن