فهرست
قسمت 51- تلفظ حرف ضاد و ظا

قسمت 51- تلفظ حرف ضاد و ظا

  • 8 دقیقه مدت
  • 207 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تلفظ حرف ضاد و ظا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
نحوه تلفظ حرف ض
این حرف در زبان عربی از دو مخرج می تواند تلفظ شود:
1- از برخورد کناره ی زبان ( طرف راست یا چپ ) با دندانهای آسیا در آرواره ی – فک - بالا
2- از برخورد قسمت جلو سطح زبان با قسمت داخلی دندانهای پیشین – جلو - بالا و قسمت عقبی نوک زبان با لثه ها و کام در هر دو حالت، به طور طبیعی ریشه ی زبان به طرف بالا متمایل می شود. باید دقت کنیم که حرف ضاد مانند زاء یا ظاء تلفظ نشود، برای این کار باید به این سه نکته توجه کرد:
1- به هنگام سکون، صوت تقریبا قطع می شود مانند نَضرَة ولی در ظاء صوت قطع نمی شود.
2- کمی شبیه دال اما با صدای پرحجم و نسبت به دال نرم تر و باشدت کمتری تلفظ شود ولی ظاء، هیچ شباهتی به حرف دال ندارد.
3- مقداری با حالت چکشی همراه باشد یعنی زبان، سریع به قسمت مربوطه برخورد کند و برداشته شود. مثال: مغضوب، ولا الضالین- بَعُوضَةً- بَعْضُکُمْ

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن