فهرست
قسمت 52- تلفظ حرف عین

قسمت 52- تلفظ حرف عین

  • 11 دقیقه مدت
  • 107 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تلفظ حرف عین توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
در زبان عربی، ده حرف وجود دارند که تلفظ آنها با تلفظ فارسی فرق دارد. از نظر بیشتر فقهای شیعه، برای اینکه قرائت نماز درست باشد، نمازگزار باید مخارج این حروف را به‌مانند تلفظ عربی بیان کند. حرف عین عربی از وسط حلق تلفظ می‌شود، طوری که گویا صدای حرف به دیواره حنجره کشیده می‌شود.
درباره حالت این حرف باید گفت: صدایی غلیظ و قابل امتداد دارد. رعایت اعتدال مهم است، یعنی نباید آن را خیلی محکم یا خیلی سست ادا کرد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:42

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن