فهرست
قسمت 54- غین و قاف

قسمت 54- غین و قاف

  • 10 دقیقه مدت
  • 105 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تفاوت تلفظ حرف غین و قاف توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
تلفظ حرف غ- تعریف نحوه تلفظ حرف غین
این حرف نیز از حروف حلقی است که از بالای حلق (اَدنَی الحَلق) (قسمت نزدیک تر به دهان) تلفظ می شود، در فارسی به شکل حرف قاف ادا می شود مانند غاز، غار.
بهترین راهنمایی برای یادگیری تلفظ این حرف به صورت عربی فصیح، صدای غِرغِره ی آب نمک در گلو است موقع سرماخوردگی.
(البته غِرغِره ای لطیف و نرم) که تارهای صوتی مرتعش شده و صدا از میان بالای حلق و زبان کوچک به نرمی در مخرج خود کش دار می شود. غین از حروف استعلاء نیز هست که باید دهان را به حالت عمودی و پرحجم قرار داد.
مثال کلمه ای تلفظ حرف غین
غَافِر غَیرَ غَاسق یَغفِرُ مَغضُوبِ مَغَانِمَ

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:47

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن