فهرست
قسمت 61- تلفظ حروف

قسمت 61- تلفظ حروف

  • 10 دقیقه مدت
  • 74 دریافت شده
در این برنامه استاد سید مهدی سیف درباره تلفظ الف، واو و یا توضیح می دهند همچنین به مرور دروس گذشته می پردازند.
تعریف نحوه ی تلفظ حرف واو: این حرف از حروفی است که از موضع شفتان (لب ها) صادر می گردد. تلفظ این حرف در فارسی به نحوی است که دندان های جلویی بالا بر روی لب پایین قرار می گیرد و این حرف جاری می شود اما در تلاوت قرآن به نحوی است که دندان ها هیچ دخالتی در ادای حرف ندارند به طوری که لب ها کاملاً به صورت غنچه و گِرد در آمده و حرف واو تلفظ می شود. (بدون اینکه لب ها بر یکدیگر سوار شوند).
نکته: برای شنیدن صدای یک حرف، آن را ساکن کنید و یک فتحه قبل از آن بگذارید: مثلاً برای س، می گوئیم: اَسْ و برای ث، اَثْ.
برای درشت تلفظ کردن حرف دو کار انجام میشود: اول؛ دهان به شکل عمودی باز میشود و دوم؛ زبان به طرف سقف دهان بالا میرود.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن