فهرست
قسمت 15 - بسمله

قسمت 15 - بسمله

  • 19 دقیقه مدت
  • 52 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره بسم الله در ابتدای آیات توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
سم الله الرحمن الرحیم در قرائت قرآن :

الف: قرائت بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره‌ها:

بسم الله در ابتدای همه سوره‌ها یکی از آیات قرآن است، هنگام تلاوت از اول سوره‌ها، گفتن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ واجب است. به جز سوره توبه یا برائت که بدون بسم الله نازل شده است و نباید آن را در اول سوره برائت خوانده شود .


ب: قرائت بسم الله الرحمن الرحیم در وسط سوره‌ها:

در صورت شروع قرائت از وسط سوره‌ها، می‌توان بدون بسم الله یا با بسم الله شروع کرد. هر چند خواندن بسم الله الرحمن الرحیم فضیلت و ثواب زیادی دارد، ولی در وسط سوره برائت بهتر است بدون بسم الله و تنها با اعوذ بالله خوانده شود تا نشانه‌ای باشد از این که در ابتدای سوره برائت بسم الله وجود ندارد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:45

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن