فهرست
قسمت 17 - التقاع ساکنین

قسمت 17 - التقاع ساکنین

  • 10 دقیقه مدت
  • 80 دریافت شده
در این برنامه استاد حسین اخوان اقدم درباره مد و حروف مدی توضیح می دهند و به مرور درس های جلسات قبل می پردازند.
تنوین قبل از ساکن یا تشدید(التقای ساکنین)

هر گاه تنوین به حرف ساکن یا تشدید وصل شود،‌به صورت نون‌مکسور (نِ) خوانده می‌شود؛(همان‌طور که می‌دانید تنوین به صورت حرکت کوتاه و نون ساکن خوانده می‌شود، از این رو هر گاه تنوین به حرف ساکن یا تشدید وصل شود، دو حرف ساکن با هم برخورد می‌‌کنند که به آن التقای ساکنین می‌گویند. در این صورت برای تسهیل در خواندن،‌تنوین به صورت نون مکسور (نِ) خوانده می‌شود. )

مانند:

لَهْوًا انْفَصّوا لَهْوَنِ‌ا انْفَصّوا

عَدْنٍ الِّـتی عَدْن نِ‌ الِّـتی

خَیْرٌاطْمَاَنَّ خَیْر نِ‌اطْمَاَنَّ

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن