فهرست
درس دوازدهم - احکام نون ساکن و تنوین

درس دوازدهم - احکام نون ساکن و تنوین

  • 9 دقیقه مدت
  • 82 دریافت شده
قسمت: 12
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث احکام نون سکن و تنوین می پردازند...
تنوین و نون ساکن: (اظهار، ادغام، اخفاء و قلب به میم)
تنوین و نون ساکن
تنوین عبارتست از ـًـــٍـــٌ.

اظهار:
اگر تنوین ـًـــٍـــٌ و نون ساکن به حروف حلقی که عبارتند از : « ه ء ح ع ح غ » برسد نون کاملاً اظهار می شود.

مثلاً: مِنْ عِلْمٍ ، اَنْعَمْتَ، جُرفٍ هار.

ادغام:

وقتی که بحروف یَرملون که عبارتست از : « ی ، ر ، م ، ل ، و ، ن » برسد ادغام می شود. یعنی نون خوانده نمی شود و حرف مشدّد می گردد.

مثلاً : مَنْ وّاق ، مَنْ یّشاء ، یَکُنْ لّه

اخفاء:

و زمانی که به بقیه حروف برسد اخفاء می شود یعنی صوت در غنّه ( بینی ) می اندازد و پنهان اداء می شود.

مثلاً: اَنْتُمْ، مَنْ تابَ ، جَنّاتٍ تَجْری،

قلب به میم:

امّا وقتی که نون ساکن به حرف ب برسد قلب به میم می شود.

مثلاً: مِنْ بَیْن ، مِنْ بَعْدِ .

در اینجا به شعر زیر توجه فرمائید .
تنوین و نون ساکنه حکمش بدان ای هوشیار
کز خواندنش زینت بود اندر کلام کردکار
در یرملون ادغام کن در حرف حلق اظهار کن
در نزد با قلب به میم در مابقی اخفا بیار


تبصره : در قرآن چهار کلمه استثنائی وجود دارد که نون ساکن بعوض اینکه ادغام شود اظهار می شود و عبارتند از : دُنیا ، بُنیان ، قِنْوان ، صِنْوان

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن