فهرست
درس بیست و سوم - مد و قصر

درس بیست و سوم - مد و قصر

  • 13 دقیقه مدت
  • 88 دریافت شده
قسمت: 23
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث مد و قصر می پردازند...
تعریف مد
مد در لغت به معنای افزودن و زیادی است مثلاً کمیته ی امداد به خاطر کمک های مالی و معنوی اضافی که به قشر فقیر و تنگدست جامعه می کند، به این نام معروف است.

مد اصطلاحی به معنای کشش بیش از حد معمول در حروف مدی است یعنی آ - ای - او (کشش بیش از دو حرکت).

ساختمان مد
عبارت است از حروف مدی بعلاوه ی سبب مد.

سبب مد
عواملی که باعث کشش بیش از حد طبیعی حروف مدی می گردند ( سبب مد ) عبارت است از سکون ، همزه ، تشدید که همیشه بعد از حروف مدی قرار می گیرند.

مقادیر کشش مد
الف) قَصر: به اندازه دو حرکت کوتاه یا یک الف مدی ( به اندازه بازکردن دو انگشت دست )

ب)فوق قَصر : به اندازه 3 حرکت

ج)توسّط: به اندازه 4 حرکت کوتاه یا دو الف مدی

د) فوق توسط : به اندازه 5 حرکت

ه) طول: به اندازه 6 حرکت یا 3 الف مدی

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:03

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن