فهرست
درس سی ام - صفت تفشی ، استطاله ، نبره

درس سی ام - صفت تفشی ، استطاله ، نبره

  • 10 دقیقه مدت
  • 75 دریافت شده
قسمت: 30
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث تفشی ، استطاله و نبره می پردازند...

1) صفت قلقله :
اگر یکی از 5 حرف قطب جد « ق – ط – ب – ج – د» در کلمه ای قرار بگیرند به شرطی که ساکن باشند قابل تلفظ نیستند و لذا برای سهولت تلفظ ، کمی آنها را متمایل به حرکت می کنند. در «ق» و «ط» میل به ضمه می دهند تا استعلای آنها حفظ شود و ما بقی میل به کسره یا فتحه داده می شود.

2) صفت لین :
دو حرف «واو» و «یاء» ساکن ما قبل مفتوح به نرمی تلفظ می شوند که به آن لین گفته می شود و به این حروف ، حروف لین می گویند.

3) صفت نبره :
«همزه» در هنگام تلفظ سنگین ادا می شود خصوصاً اگر ساکن باشد.

4) صفت تکریر:
زبان به هنگام تلفظ حرف «راء» لرزش پیدا می کند.

5) صفت تفشی :
حرف «ش» در هنگام تلفظ آن هوا در دهان پخش می شود.

6) صفت انحراف :
حرف «راء» و «لام» در هنگام تلفظ کمی از مخرج خود منحرف می شوند.

7) صفت صفیر:
سه حرف «ص – س – ز» در هنگام تلفظ آنها هوا از لابلای دندانها خارج می شود.

8) صفت بحه :
حرف «ح» با خشونت و گرفتگی حلق تلفظ می شود.

9) صفت استطاله :
حرف «ض» در هنگام تلفظ آن زبان تا دندانهای جلو کشیده می شود.

10) صفت غنه :
«م» و «ن» در هنگام تلفظ آنها صدا از بینی خارج می شود
+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم آبان 1390 ساعت 13:28 توسط محمد یاسین مقدسی | نظر بدهید
صفات حروف
حالات مختلف حروف در هنگام تلفظ را صفات حروف می گویند. این صفات به دو گروه تقسیم می شوند که در اینجا به اختصار بیان می کنیم:
الف) صفاتی که دارای متضاد هستند یعنی در مقابل هر صفت یک صف ضد آن قرار دارد.
ب) صفات غیرمتضاده.


الف ) صفات متضاده

1) صفت استعلاء : حروفی که این صفت را دارند درشت و پرحجم تلفظ می شوند.
حروف مستعلیه :
غ – خ – ق – ص – ض – ط – ظ.

2) صفات استفال : حروفی که این صفت را دارند نازک و کم حجم تلفظ می شوند( و این صفت ضد صفت استعلاء است).
حروف مستفلیه :
21 حرف ما بقی یعنی از حروف 28 گانه 7 حرف استعلاء که کم شود بقیه صفت استفال دارند.


نکته :

الف – حروف استعلاء در هنگام مکسور بودن استعلایشان کمتر می شود.
ب – باید دقت کرد اگر در یک کلمه حرف استعلاء و استفال کنار یکدیگر قرار گرفته است صفات آنها روی یکدیگر اثر نگذارند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن