فهرست
درس سی و یکم - صفت صفیر

درس سی و یکم - صفت صفیر

  • 11 دقیقه مدت
  • 60 دریافت شده
قسمت: 31
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحثصفت صفیر می پردازند...
صفت صفیر به صدای شبیه سوت هنگام تلفظ برخی از حروف الفبا اطلاق می‌شود و از صفات فرعی حروف می‌باشد.

«صفیر» در لغت صوتی شببیه صدای پرنده ، و در اصطلاح علم تجوید عبارت است از صدایی شبیه سوت که هنگام تلفظ برخی از حروف الفبا شنیده می‌شود؛ به عبارت دیگر، صدای زایدی است که هنگام تلفظ حروف صفیر، از میان دندان‌های ثنایای بالا و پایین خارج می‌شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:23

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن