فهرست
درس بیست و دوم - ادغام ناقص و تام

درس بیست و دوم - ادغام ناقص و تام

  • 10 دقیقه مدت
  • 64 دریافت شده
قسمت: 22
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث ادغام ناقص و تام می پردازند...
حروفی که در هنگام ادغام بطور کامل حذف می گردند و هیچ اثری از آنها باقی نمی ماند ، ادغام آنها از نوع ادغام تام می باشد . و حروفی که در هنگام ادغام بطور کامل حذف نمی گردند و یکی از صفات آنها در حرف بعد ظاهر می گردد ، ادغام آنها از نوع ادغام ناقص می باشد .

به تلفظ صحیح عبارات زبر توسط استاد توجه فرمایید .

یَلْهَثْ ذلِکَ ـ عَنْ نَفْسی ـ اِرْکَبْ مَعَنَا ـ اِذْ ظَلَمَ ـ مَنْ یَشاءُ ـ بَسَطْتَ ـ قَدْتَبَیََّنَ ـ مِنْ وَلیٍّ ـ نَخْلُقْکُمْ ـ هُدَی لِلْمُتَّقینَ

انواع ادغام ناقص :

1- ادغام نون ساکن در دو حرف ( و ـ ی )

بدلیل آنکه صفت «غنه» حرف نون ساکن در حرف بعد از خود باقی می ماند .

2ـ ادغام طاء ساکن در حرف تاء .

بدلیل آنکه صفت اطباق حرف طاء در اول حرف بعد ، ظاهر می شود .

3ـ ادغام قاف ساکن در حرف کاف .

بدلیل آنکه صفت استعلاء حرف قاف در حرف بعد از خودباقی می ماند.

« نکات 17 و 18 »
17 ـ چنانچه در هنگام ادغام اثری از حرف اول باقی نماند ، آن ادغام را ادغام تام می نامند .

18 ـ چنانچه در هنگام ادغام یکی از ویژگیهای حرف اول در حرف دوم ظاهر شود ، آن ادغام را ادغام ناقص می گویند .

در پایان مبحث ادغام ذکر چند نکته ضروری است :

1ـ حروف مدی ( ــُـ و ـــ ی ) در حرف بعد ازخود ادغام نمی شوند .

مانند : قالوا وَ هُمْ ـ فِی یُوسُف

2ـ در عبارات زیر ادغام صورت نمی گیرد .

قَدْ جاءَ ـ اِذْ زَیَّنَ ـ اِذْ صَرَفْنا ـ بَلْ رانَ ـ مِنْ راقَ ـ یَغْفِرْ لَکُمْ

3ـ ادغام در کلمه نَخْلُقْکُمْ بصورت ادغام تام نیز قرائت شده است .

4ـ در سوره های ( یس و قلم ) چنانچه حروف مقطعه با آیه بعد از خود به وصل خوانده شوند ادغام آنها جایز نیست .

یَس وَالْقُرْآنِ الْحَکیمِ

ن وَالْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ

5ـ چنانچه نون ساکن و حرف یرملون در یک کلمه باشند ادغام نمی ــ شوند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن