فهرست
درس دوم -  "نحوه تلفظ صداهای کوتاه در عربی"

درس دوم - "نحوه تلفظ صداهای کوتاه در عربی"

  • 11 دقیقه مدت
  • 396 دریافت شده
قسمت: 2
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "نحوه تلفظ صداهای کوتاه در عربی" می پردازند...
هرگاه پس از حرف مفتوح ( فتحه دار ) یکی از حروف ( و – ا – ی ) بدون ئصدا و علامت قرار گرفته باشد صدای کوتاه فتحه تبدیل به صدای کشیده ( ٰا ) می شود مانند لَهَا = لَهٰا . لَنَا = لَنٰا. هَدَی= هَدیٰ . عَلَی = عَلیٰ . صَلَوه = صَلوٰه . حَیَوه = حَیوٰه . که به هر دو شکل نوشتن
صحیح است و اکثر قرآن های چاپ کشورهای عربی به شکل اول نوشته اند و باید دانست که اگر به شکل اول نوشته شود فتحه روی خود حرف باید گذاشته شود و اگر به شکل دوم نوشته شود صدای کشیده روی حروف ( و – ا – ی ) گذاشته می شود.
زیرا این حروف سبب کشیده شدن صدای فتحه شده اند و در این صورت اینها دیگر حروف نیستند بلکه کمک صدا هستند و به همین جهت صدای کشیده روی آنها قرار می گیرد مگر آنکه حروف ( و ا ی ) از کلمه حذف شده باشند که در این مورد صدای کشیده روی خود حرف مفتوح گذاشته می شود مانند رَحْمٰنِ . ذٰلِکَ . هٰرُِوَن . خَلَقْنٰهُ .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:37

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن