فهرست
 درس سوم -  "آشنایی با همزه قطع و وصل"

درس سوم - "آشنایی با همزه قطع و وصل"

  • 13 دقیقه مدت
  • 280 دریافت شده
قسمت: 3
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "آشنایی با همزه قطع و وصل" می پردازند...
همزه که از حروف اصلی و پایه‌ای در زبان عربی است. به صُوَر مختلفی نوشته می‌شود و هر کدام ویژگی‌های خاصی را دارا است همزه به اعتبار خوانا و ناخوانا بودن در وسط کلام به دو قسمت وصل و قطع تقسیم می‌شود.
همزه وصل همزه‌ای است که اگر به حرف ماقبل متّصل گردد ساقط گردیده و خوانده نمی‌شود. مانند: همزة اَللهُ در «بِسْمِ اللهِ» و «سُبْحانَ اللهِ» با اینکه همین همزه اگر در اول کلام قرار گیرد خوانده می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:36

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن