فهرست
 درس پنجم - "هاء ضمیر"

درس پنجم - "هاء ضمیر"

  • 13 دقیقه مدت
  • 136 دریافت شده
قسمت: 5
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "هاء ضمیر" می پردازند...
هاء ضمیر : اسمی است که بصورت (ــه ـ ه) به آخر کلمه متصل می شود . هاء ضمیر جانشین اسم دیگری می شود که به معنای « او » می باشد و برای جلوگیری از تکرار آن می آید .
مانند: اِنَّهُ ـ مِنْهُ ـ عَلَیْهِ ـ رَبِّهِ
نحوه خواندن هاء در پایان کلمات
1ـ هاء اصلی و هاء سکت : همانگونه که نوشته شده اند خوانده می شوند .
2ـ هاء ضمیر : گاهی صدای هاء ضمیر به صدای کشیده تبدیل می شود و به آن اشباع هاء ضمیر (1) می گویند ، و گاهی با صدای کوتاه خود خوانده می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 13:27

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن