فهرست
درس نهم - "مخارج حروف و حرف ذال"

درس نهم - "مخارج حروف و حرف ذال"

  • 10 دقیقه مدت
  • 118 دریافت شده
قسمت: 9
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
استاد قره شیخلو در این برنامه به مبحث "مخارج حروف و حرف ذال" می پردازند...
حرف “ ذال ” مانند حرف “ ثاء ” نوک زبانی و نازک اداء می گردد مانند کودکی که نوک زبانی صحبت می کند. آسانتر بیاموزیم : در یادگیری حرف ذال مانند “ ثاء ” عمل می کنیم لذا به این ذال ، ذال گازی یا نوک زبانی می گوئیم.
مثال : ذَهـَبَ – ذلـِکَ – هذا – اَ لـَّذینَ

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن