فهرست
 درس دهم - "مخارج حروف و حرف عین"

درس دهم - "مخارج حروف و حرف عین"

  • 11 دقیقه مدت
  • 209 دریافت شده
قسمت: 10
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
چکیده: استاد قره شیخلو در این برنامه به مبحث "مخارج حروف و حرف عین" می پردازند...

تلفظ حرف عین با خارج شدن هوا از وسط حلق و بصورت کش آمدن و نرم اجرا می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:22

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن