فهرست
 درس چهاردهم - "صفات حروف ، صفت قلقله"

درس چهاردهم - "صفات حروف ، صفت قلقله"

  • 12 دقیقه مدت
  • 184 دریافت شده
قسمت: 14
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "صفات حروف، صفت قلقله" می پردازند..
معنای لغوی قلقله عبارت است از تکان خوردن یا بی قراری اما معنای تجویدی آن، حرکت مختصر حرف ساکن می باشد.
صفت قلقله که از صفات ذاتی و غیر متضاد است به پنج حرف (ق ط ب ج د) که به حروف مُقَلقَل نیز مشهور است، تعلق دارد. این حروف هرگاه ساکن شوند، چه در وسط کلمه یا در آخر، باید مختصری حرکت پیدا کنند که اگر رها نشوند، صدای این حروف به گوش نمی رسد. قلقله نباید به حرکت کامل (فتحه، کسره، ضمه) منجر شود که اشتباهی تجویدی است و لازم به ذکر است که مابقی حروف (به جز حروف 5 گانه ی قطب جد) در حالت سکون، نباید قلقله به خود بگیرند.
2 حرف (ق ط) به دلیل پرحجم بودن، حرکت مختصرشان متمایل به صدای ضمه می باشد. و سه حرف دیگر (ب ج د) به دلیل کم حجم بودنشان، صدایی متمایل به کسره دارند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 12:19

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن