فهرست
 درس شانزدهم -  "تلفظ حرف ضاد"

درس شانزدهم - "تلفظ حرف ضاد"

  • 10 دقیقه مدت
  • 462 دریافت شده
قسمت: 16
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "تلفظ حرف ضاد" می پردازند..
نحوه تلفظ حرف ضاد: ین حرف، سخت ترین حرف الفبای عربی از لحاظ نحوه ی تلفظ است. که از تماس بخش زیادی از کناره زبان (چپ یا راست) با دندان های آسیابی بالا (دندان های اضراس ) در همان طرف ایجاد می گردد که ضاد به حرف ضرسی نیز معروف است.
راحت ترین توضیح این است که: ضاد را به صورت دال پرحجم و دهان عمودی اما با نرمی بیشتری ادا کنیم(یا به عبارتی دیگر مخلوطی از حرف طاء و دال) به گونه ای که همچون حرف دال، به سرعت از مخرجش جدا نشود بلکه با نرمی و کندی بیشتری همراه است. همچنین باید دقت کرد که نباید با حرف ظاء(نوک زبانی ) اشتباه گرفت. ضاد= دال پرحجم و دهان عمودی ِنرم

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن