فهرست
 درس نوزدهم - تلفظ حرف غین

درس نوزدهم - تلفظ حرف غین

  • 12 دقیقه مدت
  • 303 دریافت شده
قسمت: 19
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "تلفظ حرف غین" می پردازند..
حوه تلفظ حرف غین: این حرف نیز از حروف حلقی است که از بالای حلق (اَدنَی الحَلق) (قسمت نزدیک تر به دهان) تلفظ می شود، در فارسی به شکل حرف قاف ادا می شود مانند غاز، غار.
بهترین راهنمایی برای یادگیری تلفظ این حرف به صورت عربی فصیح، صدای غِرغِره ی آب نمک در گلو است موقع سرماخوردگی. (البته غِرغِره ای لطیف و نرم ) که تارهای صوتی مرتعش شده و صدا از میان بالای حلق و زبان کوچک به نرمی در مخرج خود کش دار می شود. غین از حروف استعلاء نیز هست که باید دهان را به حالت عمودی و پرحجم قرار داد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 12:06

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن