فهرست
 درس بیست و پنجم -  "تفخیم راء"

درس بیست و پنجم - "تفخیم راء"

  • 11 دقیقه مدت
  • 182 دریافت شده
قسمت: 25
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "تفخیم راء" می پردازند..
حرف "راء" اگر شرایطی که در زیر گفته می شود، را داشته باشد، تفخیم می گردد یعنی دهان به صورت عمودی باز شده و حجیم اداء می گردد:1. راء مفتوح و مضموم؛ مثال: رَحیم ـ راحِم ـ غَفوراً ـ رُحَماءُ ـ الرُوح ـ غَفورٌ
2. راء ساکنِ ماقبل مفتوح و مضموم؛ مثال: یَرْضٰی ـ قُرْٰان ـ نَهَرٍ (نَهَرْ) ـ حُمُرٌ (حُمُرْ)
3. راء ساکنِ ماقبل ساکنِ ماقبل مفتوح و مضموم (فقط در وقف پیش می‌آید)؛ مثال: وَالْفَجْرْ ـ اَلْیُسْرْ
4. راء ساکنِ ماقبل، الف و واو مدّی؛ مثال: نارْ ـ نورْ
5. راء ساکنِ ماقبل، همزه وصل (گرچه ماقبل راء مکسور باشد)؛ مثال: رَبِّ ٱرْجِعونِ ـ ٱِرْجعُونِ
6ـ راء ساکنِ مابعد, استعلاء (در یک کلمه و گرچه ماقبل راء مکسور باشد).

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:15

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن