فهرست
 درس بیست و نهم -  "اسکان و ابدال"

درس بیست و نهم - "اسکان و ابدال"

  • 10 دقیقه مدت
  • 227 دریافت شده
قسمت: 29
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "اسکان و ابدال" می پردازند...
اسکان به معنای ساکن نمودن و در اصطلاح قرائت, عبارت است از: ساکن نمودن حرف آخر کلمه هنگام وقف. در بقیه کلمات (غیر از موارد وقف ابدال), حرف آخر کلمه با هر حرکتی، هنگام وقف فقط ساکن می‌‌شود. مثال: (مَقاعِدَ ( مَقاعِدْ) ـ (کُتُبِ ( کُتُبْ) ـ (یَومُ ( یَوْمْ) ـ (هُوَ ( هُو) ـ (هِیَ ( هی) (نَفسٍ ( نَفسْ) ـ (بَصیرٌ ( بَصیرْ). طبعاً کلماتی که حرف آخرشان ساکن است یا به حرف مدی ختم شده‌اند، بدون تغییر وقف می‌‌شوند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن