فهرست
 درس سی ام -  "وقف در عبارات"

درس سی ام - "وقف در عبارات"

  • 10 دقیقه مدت
  • 108 دریافت شده
قسمت: 30
كارشناسان مهمان مهدی قره شیخلو
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - مهدی قره شیخلو
در این برنامه استاد قره شیخلو به مبحث "وقف در عبارات" می پردازند...
وقف و ابتدا در عبارات قرآنی: بحث وقف و ابتدا در عبارات قرآنی از مباحث مهم و در واقع از ضروریات تلاوت کلام ‌الله مجید است؛ چراکه گاه در اثر رعایت نکردن این مسئله معنای عبارت قرآنی مخدوش و دگرگون می‌شود؛ لذا قاری قرآن برای تشخیص محل صحیح وقف و ابتدا نیازمند فهم معانی آیات است.
اقسام وقف بر عبارات قرآنی
الف) اختیاری
ب) اضطراری

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن