فهرست
درس چهارم - حرف تا و دال

درس چهارم - حرف تا و دال

  • 18 دقیقه مدت
  • 162 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "مخرج حرف ت و دال" می پردازند...
منظور از مخرج حرف, جایگاهی است که (عموماً) دو عنصر از دستگاه تکلّم, با کمک یکدیگر, حرف را تولید می‌کنند. حرف «ت» نباید همراه با سوت (شبیه س) و به اصطلاح تیز ادا شود. مثال: کتاب, تبارک، بینات. چگونگی تولید حرف «ب» با تولید حرف «پ» و نیز کیفیت تولید حرف «د» با حرف «ت» متفاوت است. همین فرق بین حروف «د» و «ت» نیز وجود دارد؛ بنا بر این هر حرف, تنها با جایگاه تولید خود, از دیگر حروف, متمایز و شناخته نمی‌شود؛ بلکه شیوه و کیفیت تولید هم در ایجاد آن دخالت دارد. در تجوید از شیوه و کیفیت تولید حرف به صفت تعبیر می‌شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 18:59

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن