فهرست
درس هفتم - استعلا و استفال

درس هفتم - استعلا و استفال

  • 26 دقیقه مدت
  • 1295 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "استعلا و استفال" می پردازند...
کلمه استعلاء بر وزن استفعال, از ریشه عَلا به معنای برتری طلبی است. استعلاء در تجوید, عبارت است از: میل ریشه زبان به سوی کام بالا در هنگام تلفظ حرف. در اثر این صفت, حرف, صدایی پر حجم و درشت به خود می‌گیرد. این حالت را تفخیم گویند. پس استعلاء, در حروف موجب تفخیم آن‌ها می‌شود.
حروف استعلاء
حروف استعلاء هفت حرف‌اند که عبارت‌اند از: ص / ض / ط / ظ / خ / غ / ق. چهار حرف اول («ص»، «ض»، «ط» و «ظ») از سه حرف دیگر درشت‌تر و پر حجم‌ترند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 26:26

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن