فهرست
 درس هفدهم - میزان کشش مد

درس هفدهم - میزان کشش مد

  • 24 دقیقه مدت
  • 120 دریافت شده
آقای مستفید در این برنامه به مبحث "میزان کشش مد" می پردازند...
میزان کشش مدّ لازم، شش حرکت (طول) و در واقع بیش‌ترین مدّ مجاز در قرائت قرآن است و کم‌تر از آن جایز نیست.
مدّ لازم، هم در کلمات میان سوره‌ها و هم در حروف مقطّعه آغاز سُوَر به وفور یافت می‌شود؛ البته گاهی اوقات سبب مدّ لازم, تشدید است؛ چراکه در هر تشدید، یک سکون لازم نهفته است. جالب این‌که بیش‌ترین مدهای لازم میان سوره‌ها از این نوع است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:00

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن