فهرست
استاد هاشم روغنی

استاد هاشم روغنی

  • 2 دقیقه مدت
  • 141 دریافت شده
قسمت: 37
نام سریالی: آشنایی با قاریان
در این برنامه با زندگینامه استاد هاشم روغنی آشنا میشوید .
متولد: 1340
تحصیلات: دیپلم
شغل: آزاد
مقامهاى داخلى:
نفر دوم مسابقات سراسرى اوقاف سال 1361
نفر اول مسابقات سراسرى اوقاف سال 1362
نفر دوم مسابقات سراسرى اوقاف سال 1365
مقامهاى بین المللى:
نفر اول مسابقات بین المللى جمهورى اسلامى ایران سال 1363
نفر دوم مسابقات بین المللى مالزى سال 1364
مأموریت هاى قرآنى در داخل کشور:
بیش از بیست سال سابقه داورى مسابقات در سطح شهرستان ، استان، کشور و بین المللى در رشته صوت و لحن

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن