فهرست
قسمت 37 ، تلفظ حروف

قسمت 37 ، تلفظ حروف

  • 22 دقیقه مدت
  • 73 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در سی و هفتمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حروف (ذال و را) آشنا خواهید شد.
ذال نام نهمین حرف از حروف الفبای عربی است.
این حرف مثل حرف ث از برخورد سر زبان به پشت سر دندان های پیشین بالا به تلفظ در می آید.
هنگام تولید حرف ذال هوای سازنده این حرف از محل برخورد سرزبان و سر دندان های پیشین بالا به طور سایشی خارج می شود و تارهای صوتی را نیز به ارتعاش در می آورد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:12

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن