فهرست
قسمت 3 - کسره

قسمت 3 - کسره

  • 21 دقیقه مدت
  • 97 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در سومین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با کسره بر روی حروف عربی می پردازد.
کسره نیز مانند فتحه به دو صورت کوتاه و کشیده بکار می رود.
با ذکر کلماتی به عنوان مثال برای مخاطبین این درس ملموس تر می شود.
سوره مبارکه نصر برای تمرین بیشتر توصیه شده است.
نکته:اگر بخواهید صدای کسره کوتاه عربی را به طور صحیح بیاموزید بهتر است صدای آن را از طریق کسره کشیده فرا گیرید .
کافی ست از کشیدگی صدای آن کمی بکاهید.قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:03

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن