display result search
منو
قسمت 3، قرائت به روش های مختلف

قسمت 3، قرائت به روش های مختلف

  • 5 دقیقه مدت
  • 7 دریافت شده
قسمت:
كارشناسان مهمان محمد رضا پور زرگری
نام سریالی: آموزش تجوید قران کریم
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع قرائت قرآن به روش های مختلف می پردازد.
قرائت تحقیق، قرائت با نهایت تأنى و ارسال و آزاد ساختن و کشیدن صدا است. در این قرائت تمام قواعد قرائت، مانند اشباع مد، اداى کامل حق حروف، رعایت وقف ‏ها حتى وقف جایز، ترک اسکان متحرک و ادغام و ترک قصر و اختلاس و... همه در قرائت تحقیق لازم است. از این رو، این قرائت به نوآموزان توصیه می ‏شود تا کم کم با تمرین آن بر قرائت ترتیل موفق شوند.
بسیارى از قاریان در مقام قرائت بر شاگردان، از قرائت تحقیق استفاده می ‏کردند؛ چرا که این نحو قرائت، بر ضبط دقیق تر قرآن کمک فراوان می ‏نماید. با توجه به کاربرد این نوع قرائت، روشن است که این نوع قرائت گرچه با تأنى و مد همراه است اما با قرائت به الحان ـ تغنى ـ تطریب و ترجیع تفاوت می ‏نماید. این قرائت که خوبست قرائت آموزشى نامبرده شود، به القاى دقیق و صحیح حروف، کلمات و خصوصیات قرائت عنایت دارد.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن