فهرست
درس هفتم - ترقیق حرف راء

درس هفتم - ترقیق حرف راء

  • 12 دقیقه مدت
  • 107 دریافت شده
قسمت: 7
كارشناسان مهمان بهروز یاریگل
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - بهروز یاریگل
استاد یاریگل در این برنامه از آموزش تجوید به مبحث "ترقیق حرف را" می پردازند...
ترقیق در لغت به معنای نازک ادا کردن و رقیق ادا کردن است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 12:49

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن