فهرست
 درس دوم - بیان تجوید حرکات

درس دوم - بیان تجوید حرکات

  • 8 دقیقه مدت
  • 105 دریافت شده
قسمت: 2
كارشناسان مهمان محمود لطفی نیا
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - محمود لطفی نیا
در این برنامه استاد لطفی نیا به مبحث "بیان تجوید حرکات" می پردازند...
صدا ها عبارتند از:
1- صداهای کوتاه (اصلی )
( َ ِ ُ ) فتحه کسره ضمه. مانند ضَرَب َ . کَتَبَ . قُتِلَ . صَعِقَ . سُبُلِ
2- صداهای بلند ( کشیده ) ( ٰا اې او ) که این سه فرعی هستند زیرا از کشیده شدن صداهای کوتاه به وجود می آیند.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن