فهرست
 درس ششم - اقلاب

درس ششم - اقلاب

  • 8 دقیقه مدت
  • 73 دریافت شده
استاد لطفی نیا در این برنامه به مبحث "اقلاب" می پردازند...
اقلاب
کلمه «اقلاب» در لغت به معنای «قلب کردن – تبدیل نمودن» آمده است.
اقلاب در تجوید عبارتست از : «تبدیل کردن نون ساکنه به میم» و زمانی پیش می آید که نون ساکنه به حرف «ب» برسد.
اقلاب با «غنّه» همراه است. بدین معنا که صدای «م» ایجاد شده باید به اندازه «دو حرکت» در مجرای بینی، کشش پیدا کند.
روش صحیح اقلاب: دو لب را به یکدیگر نزدیک می کنیم به حدب که یک کاغذ نازک بتواند از میان آنها عبور مند! همزمان، بخش عمده ی صوت را به اندازه ی دو حرکت از فضای بینی خارج نموده آنگاه حرف «ب» را اداء می کنیم.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن