فهرست
قمر ، رحمن ، علق

تلاوت تحقیق سید متولی عبدالعال قمر ، رحمن ، علق

  • 30 دقیقه مدت
  • 1894 دریافت شده
تلاوت: غیر ایرانی متقدم
تلاوت:
تلاوت: مجلسی
ملیت قاری: مصری
این تلاوت شامل سوره های قمر آیات 49 تا آخر - رحمن 1 تا 34 - علق 1 تا 5 است .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:02

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

تلاوت‌هایی از این قاری

پایگاه قرآن