فهرست
قسمت 1 - تصحیح قرائت نماز

قسمت 1 - تصحیح قرائت نماز

  • 21 دقیقه مدت
  • 1578 دریافت شده
در این برنامه استاد ابوالفضل علامی به آموزش قرائت نماز می پردازند .
آموزش درست خواندن نماز معمولا مورد توجه مردم قرار نمیگیرد و هر فرد همان اندازه که با مخارج حروف و تجوید آشنا است، آنرا در نماز رعایت می کند، در حالی که در احکام قرائت نماز داریم:

1-انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ قسم نمی تواند آن را یاد بگیرد، باید هر طوری که می تواند بخواند و احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بخواند.

و یا در مسئله های دیگر مراجع می فرمایند:

2-کسی که حمد و سوره و چیز های دیگر نماز را به خوبی نمی داند و می تواند یاد بگیرد، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است، بنابر احتیاط واجب در صورتی که ممکن باشد، باید نمازش را به جماعت بخواند.

با توجه به مسائل ذکر شده باید توجه بیشتری به رعایت تجوید نماز داشت.از جمله مقدمات لازم برای حج واجب یادگیری قرائت نماز است، و این آموزش برای کسانی که تا به حال دنبال اصلاح قرائت نماز خود نرفته اند، توفیقی خوبی است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:46

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن