فهرست
قسمت 2 - عزم راسخ

قسمت 2 - عزم راسخ

  • 14 دقیقه مدت
  • 281 دریافت شده
در این برنامه آقای شهریار پرهیزگار به موضوع عزم راسخ برای حفظ می پردازند.
عزم و پشتکار

بیش تر مسلمانان و بلکه همه ی آن‌ها به حفظ قرآن علاقه‌ی بسیار دارند. اشتیاق شرط لازم است نه کافی. باید علاقه با عزم و پشتکار همراه شود تا سودمند افتد. عزم غیر از نیت و خواستن است و به طور معمول توانستن به ارمغان می‌آورد. نقش پشتکار در حفظ قرآن چنان است که می‌توان گفت: حفظ قرآن به استعداد قوی بستگی ندارد و تنها به پشتکار و عزم راسخ نیازمند است. باید پشتکار داشت و سختی‌ها را تحمل کرد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «ان مع العسر یسری.» بی تردید با دشواری آسانی است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 14:01

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن