فهرست
قسمت 11 - آشنایی با قرائت شعبه

قسمت 11 - آشنایی با قرائت شعبه

  • 30 دقیقه مدت
  • 109 دریافت شده
در این برنامه آقای محمدرضا ستوده نیا به آموزش آشنایی با قرائت شعبه می پردازند .
قاریان هفتگانه از طبقه سوم قاریان قرآن در سده دوم هجری بودند که میان مردم شهرت پیدا کردند و این شهرت باعث شد که دیگران را تحت‌الشعاع قرار بدهند. این هفت تن با این که روات بسیار داشتند ولی دو راوی از آن‌ها معروف شدند که عبارت‌اند از:

ابن کثیر مالکی: که راویانش قنبل و بزّی می‌باشند.
نافع مدنی: راویانش قالون و ورش می‌باشند.
عاصم کوفی: راویانش ابوبکر شعبة بن عیاش و حفص می‌باشند؛ و قرآنی که الآن در بین مردم دائر است مطابق قرائت عاصم است به روایت حفص.
حمزه کوفی: راویانش خلف و خلاد هستند.
کسایی کوفی: راویانش دوری و ابوالحارث هستند.
ابوعمرو بن علاء بصری: روایانش دوری و السّوسی می‌باشند.
ابن عامر: روایانش هشام و ابن ذکوان هستند.
از میان قرّاء سبعه پنج نفر اصالتاً ایرانی هستند و دو نفر عرب بوده‌اند و همچنین پنج نفر از بزرگان قراء سبعه (عاصم، نافع، حمزه، کسائی و ابوعمرو) از مذهب تشیع بوده‌اند و دو نفر بقیّه «ابن عامر و ابن کثیر) از اهل تسنن می‌باشند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:06

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن