فهرست
قسمت 1- سجده کردن در آیات سجده

قسمت 1- سجده کردن در آیات سجده

  • 9 دقیقه مدت
  • 340 دریافت شده
قسمت: 1
كارشناسان مهمان ابوالفضل علامی
نام سریالی: آداب تلاوت قرآن - ابوالفضل علامی
در قرآن کریم پانزده آیه وجود دارد که به آنها آیات سجده می‌گویند. کسی که قرآن می‌خواند هنگامی که هر کدام از آنها را بخواند و یا از کسی بشنود سزاوار است بعد از تمام شدن آیه سجده کند.
‎‏خدا به هنگام رسیدن نعمت و دفع بلا و هنگام یاد کردن این دو و برای موفّق شدن به ادای‏‎ ‎‏هر واجب و مستحبی، بلکه برای موفّق شدن به انجام هر کار خیری، حتی صلح دادن بین‏‎ ‎‏دو نفر، سجده کردن مستحب مؤکّد است. و اکتفا به یک سجده جایز است، ولی افضل آن‏‎ ‎‏است که دو سجده نماید، به این معنی که با قرار دادن گونه ها یا دو طرف پیشانی روی‏‎ ‎‏زمین، بین دو سجده فاصله اندازد. و در این سجده، صرف قرار دادن پیشانی روی زمین‏‎ ‎‏همراه با نیّت، کافی است و احتیاط (مستحب) آن است که مواضع هفتگانه بر زمین قرار‏‎ ‎‏بگیرد، و پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است نهاده شود، بلکه معتبر بودن این که‏‎ ‎‏پوشیدنی یا خوردنی نباشد خالی از قوت نیست همان طور که در سجدۀ واجب قرآن‏‎ ‎‏گذشت. و در سجدۀ شکر، ساعدها را روی زمین پهن کردن و چسباندن قسمت بالای‏‎ ‎‏سینه و سینه و شکم به زمین مستحب است و گفتن ذکر در سجدۀ شکر شرط نیست؛‏‎ ‎‏گرچه مستحب است صد مرتبه بگوید: «شُکْراً لله ِِ» یا «شُکْراً شُکْراً» و سه مرتبه، بلکه یک‏‎ ‎‏مرتبه هم کفایت می کند.‏

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن