فهرست
 با ستارگان دنیای تلاوت

با ستارگان دنیای تلاوت

  • 91 دقیقه مدت
  • 13 دریافت شده
قسمت: 1
نام سریالی:
برنامه با ستارگان دنیای تلاوت به بررسی ابعاد زندگی قاریان معروف و فعالیتها قرآنی آنها می پردازد . این برنامه در بخش دوم خود نیز به زندگینامه استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد اختصاص دارد.

در این برنامه با زندگینامه و فعالیتهای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آشنا میشوید .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 91:49

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن