فهرست
قسمت 12،حروف مقطعه

قسمت 12،حروف مقطعه

  • 20 دقیقه مدت
  • 129 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در دوازدهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با حروف مقطعه قرآن می پردازد.
فقط در ا بتدای بعضی از سوره های قران که تعداد آن ها 29 سوره هست حروفی هستند که با حرکت و علامت خوانده نمی شوند بلکه آن ها را باید به اسم بخوانیم.
به این حروف،مقطعه می گویند.
حروف مقطعه در بعضی از سوره ها فقط تک حرفی هستند و در بعضی سوره ها دو حرفی یا سه حرفی یا چهار حرفی و گاهی نیز پنج حرفی که در این برنامه به خوبی با این حروف آشنا می شوید.
حروف الفبای عربی 28 حرف است که اگر 14 حرف آن را جدا کنیم و اسم آن ها را یاد بگیریم بخوبی می توانیم طریقه خواندن حروف مقطعه قرآن را فراگیریم.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:36

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن